Eesti Seemneliit
Külvame usaldust!

Hea põllumees!

On alanud 2014. aasta sügiskülvide ja 2015. aasta kevadkülvide oma toodetud seemne deklareerimine. Palun täitke veebivorm SIIT või pöörduge seemneliit@seemneliit.ee kui soovite kasutada pabervormi.

Meeldivat koostööd soovides,

MTÜ Eesti Seemneliit

Hea põllumees!

On aeg kontrollida külvatava seemne idanevust! Kui endal Petri tassi pole, võib küsida seemneliit@seemneliit.ee


 

Seemneliit

Eesti Seemneliidu asutamiskoosolek toimus 30. märtsil 2006. aastal Jõgeva Sordiaretuse Instituudis. Asutajateks oli 14 isikut, kes esindavad erinevat tüüpi seemnefirmasid seemnekasvatajaist sortide omanikeni. Liidu eesmärgiks on väärtustada sort ja seeme.

Vahetades kogemusi, andes nõu, otsides võimalusi, leides alternatiive, selgitades, arvutades – vaid nii on meie arvates võimalik suunata põllumeeste mõtteviisi, kaitsta sordiomanike õigusi nende intellektuaalsele omandile (sordile) ning koolitada välja uusi edumeelseid noori tegijaid.

Sertifitseeritud seeme

Eesti Seemneliit koondab sertifitseeritud seemne tootjaid ja müüjaid Eestis. SERT-seeme ehk sertifitseeritud seeme on kvaliteetne, just meie kasvuoludesse mõeldud seeme. SERT-seeme on seemnearenduse tipptase, tegu on uusimate ning parimate sortidega ja külvise kvaliteediga. See tähendab oodatust suuremat viljakust. Samuti on SERT-seeme haigustele vähem vastuvõtlik ning seetõttu keskkonnasäästlikum.

Seadusloome

Soovime sekkuda igasse seadusloomeprotsessi, kus meie tegevust mõjutavaid sätteid kirja pannakse – see on meie, sotsiaalpartneri, kohustus. Teeme end ühendkoorina kuuldavaks, mida me üksikute soleerijatena pole teha suutnud. Selline tegevus peaks muutma liidu atraktiivseks ja sinna kuulumine oleks auasi.

Koostöö

Liidus on võimalik igapäevaelus konkureerivate firmade vahel koostöö, sest liitumise soov on meie endi vaba tahe. Meid ühendava ühisosa arendamisel saavad liikmed muutuda liitlasteks.

Ühinemine

Oleme avatud igaühele, kes seemet (samuti seemnekartulit või muud paljundusmaterjali) esindab, toodab, pakendab või müüb. Anname aru, et meie ühistööst võib sõltuda valdkonna edasine tulevik või selle kuulsusetu hääbumine. Euroopa Seemneliit

Eesti Seemneliit on Euroopa Seemneliidu (ESA – European Seed Association) liige. ESA koondab liikmesriikide rahvuslikke seemneliitusid ja assotseerunud riikides tegutsevaid seemnefirmasid. ESA osaleb sordi- ja seemnevaldkonna seadusloomes Euroopa Komisjoni töös Belgias, Brüsselis.