Eesti Seemneliit

Oma toodetud seemne kasutamise DEKLARATSIOON 2016

Sügiskülvid 2015, kevadkülvid 2016

Oma toodetud seemne kasutamise deklareerimiseks palun vastake järgmistele küsimustele:

1. Kas kasutasite oma ettevõttes 2015.a. sügiskülvil ja/või 2016.a. kevadkülvil kaitsealuste sortide OMA TOODETUD SEEMET ?
2. Kui vastasite JAH, palun märkige järgnevalt kaitsealuste sortide nimekirjas kasutatud sordi kõrvale külvatud hektarite arv 0,1 ha täpsusega.
Kui vastasite EI, jätkake järgmisest punktist deklaratsiooni kinnitamist.

NB! Peale deklaratsiooni täitmist veenduge, et koopia jõuab sisestatud e-posti aadressile.

Talinisu
Talioder
Talirukis
Talitritikale
Taliraps
Talirüps
Suvinisu
Suvioder
Suvitritikale
Kaer
Suviraps
Suvirüps
Põldhernes
Põlduba
Harilik lutsern
Kartul
*-ga on märgitud Eesti kaitsealused sordid. Teistele sortidele kehtib EL kaitse.

Kui lahter on jäetud tühjaks, eeldame, et tegemist pole väiketootjaga.
** OTS-tasu maksmise kohustusest on vabastatud väiketootjad.

Deklareeritud andmete alusel väljastab MTÜ Eesti Seemneliit arve oma tarbeks toodetud seemne kasutamise eest vastavalt kehtivatele OTS-tasu määradele.

Palun märkige arve edastamise viis:

3. Käesolevaga edastan deklaratsiooni MTÜ Eesti Seemneliidule ja kinnitan esitatud andmete õigsust.