Eesti Seemneliit

Oma toodetud seemne kasutamise DEKLARATSIOON 2021

Sügiskülvid 2020, kevadkülvid 2021

Palun vastake deklareerimiseks järgmistele küsimustele:

1. Kas kasutasite oma ettevõttes sügiskülvil ja/või kevadkülvil kaitsealuste sortide OMA TOODETUD SEEMET ?
2. Kui vastasite JAH, palun märkige järgnevalt kaitsealuste sortide nimekirjas kasutatud sordi kõrvale külvatud hektarite arv 0,1 ha täpsusega.
Kui vastasite EI, jätkake järgmisest punktist deklaratsiooni kinnitamist.

Peale deklaratsiooni kinnitamist on võimalik saada sellest koopia enda e-mailile.

Talinisu
Talioder
Taliraps
Talirüps
Talirukis
Talitritikale
Suvinisu
Suvioder
Kaer
Põldhernes
Põlduba
Suviraps
Suvirüps
Suvitritikale
Harilik lutsern
Kartul
*-ga on märgitud Eesti kaitsealused sordid. Teistele sortidele kehtib EL kaitse.

Kui lahter on jäetud tühjaks, eeldame, et tegemist pole väiketootjaga.
** OTS-tasu maksmise kohustusest on vabastatud väiketootjad.

Deklareeritud andmete alusel väljastab MTÜ Eesti Seemneliit arve oma tarbeks toodetud seemne kasutamise eest vastavalt kehtivatele OTS-tasu määradele.

Palun märkige arve edastamise viis:

3. Käesolevaga edastan deklaratsiooni MTÜ Eesti Seemneliidule ja kinnitan esitatud andmete õigsust.