OTS väiketootja

Kehtiv väiketootja suurus on kehtestatud 01.07.2020 jõustunud Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muudatustega, mis määrab kindlaks kui suurt maa-ala kasutavat tootjat loetakse OTS-seemne kontekstis väiketootjaks. Sordikaitse erandina on väiketootjad vabastatud OTS-tasu maksmisest kaitsealuse sordi kasutamise korral nii Eesti kui EL sordikaitse puhul. Neile laieneb siiski sordiomaniku/-esindaja teavitamiskohustus OTS-seemne kasutamisest, kuid tasuma selle eest ei pea.

Vastavalt Taimede paljundamise ja sordikaitse seadusele ning EL Nõukogu määrusele Ühenduse sordikaitse kohta, käsitletakse väiketootjana põllumajandusettevõtjat, kelle kasutatav maa-ala kokku pole suurem kui 92 tonni teravilja vi 195 tonni kartuli tootmiseks vajalik pind.

Vastavalt Eesti Statistikaameti andmetele 2020 aasta keskmise teravilja ja kartuli saagikuse kohta Eestis on väiketootja arvestuslikuks suuruseks 2020/2021 hooajal:

  • kuni 21,9ha suurune tootja
  • seejuures kartulikasvatuse puhul kuni 8,3ha suurune tootja

Arvestus aluseks on kuni 1-aastaste kultuuride kasvatamiseks haritava maa-ala suurus kokku (mitmeaastased rohumaad on välja arvatud).

/20.02.2021/

Varasem määratlus