OTS väiketootja

OTS-tasu maksmise kohustus puudub väiketootjal, kelleks loetakse:

  • EL kaitse all olevate sortide kasutamisel tootja, kes kasvatab põllukultuure kokku (sordist ja seemne päritolust olenemata) vähem kui 38 hektaril ja/või kartulit vähem kui 13 hektaril
  • Eesti kaitsealuste sortide kasutajatest tootjad alla 10 hektari (kartuli kasvatamisel alla 1 hektari).

Ettevõtte suuruse määramiseks palume märkida deklaratsioonile kogu kasutuses oleva haritava maa suurus hektarites (v.a. mitmeaastased rohumaad).