Soovituslikud külvinormid

KULTUUR Sordi tüüp PMK katsetes 

(al 2020)

SEEMNELIIDU 

SOOVITUSLIK VAHEMIK

Külvinorm id tera/m2 Külvinorm id tera/m2
Talirukis popul 500 400-500
hübr 200 170-220
Talinisu popul 400 350-450
hübr 250 -
Talitritikale 300 250
Talioder popul 30 250-300
hübr 250 180-200
Suvinisu 550 450-550
Suvitritikale 500 kuni 500
Suvioder var 500 500-600
kv, hil 400 300-350
Kaer 500 450-500
Paljas kaer 600 -
Taliraps popul 90 75-100
hübr 65 45-65
Talirüps 100 kuni 100
Suviraps popul 100 75-125
hübr 65 50-75
Suvirüps 150 150
Hernes 120 80-120
Põlduba 50 40-50