Sordid

Põllumajanduskultuuride sortide ja nende sobivuse kohta Eesti kasvuoludesse annavad erapooletut informatsiooni Põllumajandusameti ja Põllumajandusuuringute Keskuse kodulehed.

Põllumajandusamet koostab Eestis korraldatud sordivõrdluskatsete tulemuste alusel  sordilehe. Sordilehel olevad sordid on sobilikud Eesti kliimaoludes kasvatamiseks, katsed teostavad erapooletud katseasutused:

SORDILEHT

Põllumajandusamet koostab ka soovitatud sortide lehe, kus on igast liigist valitud paremate tulemuste alusel sordid, mis Eesti kliimaoludesse sobivad. Kindlasti tuleb seejuures arvestada kohaliku nn mikrokliimaga, kui põllumees oma põllule sorte valib ning oma tehnilise baasiga.

SOOVITATUD SORDILEHT

Põllumajandusuuringute Keskuse Viljandi Sordikatsekeskuse katsetulemused on vaadeldavad siin:

KAITSEALUSED SORDID:

Eestis ja Euroopas sordiomanike taotluste alusel kaitse alla võetud sortide kohta saab informatsiooni Põllumajandusameti kodulehelt: