Oma toodetud seeme

 • OTS-tasu

Vastavalt sordikaitse reglementidele (Taimede paljundamise ja sordikaitse seadusEL Nõukogu määrus 2100/94) tuleb kaitsealuste sortide oma toodetud seemne kasutamise eest maksta litsentsitasu (OTS-tasu) sordiomanikule või -esindajale.

 

 • Eestis kehtivad OTS-tasu määrad:
OTS-tasu määrad on pindalapõhised ning kujunevad TPSK seaduses ning EL määruses ette antud põhimõtteid arvestades.
Tera- ja kaunvili 2,60 EUR/ha
Raps jm õlikultuurid 5,80 EUR/ha
Kartul 25,60 EUR/ha
Lutsern 3,50 EUR/ha
 • Kaitsealused sordid ja OTS-tasude kogumine
Eestis kogub OTS-seemne kasutamise infot ning OTS-tasusid MTÜ Eesti Seemneliit liitu kuuluvate sordiesindajate volituste alusel.
Need sordiesindajad on:
 • Agrotrade OÜ
 • Asat OÜ
 • Avispeamees OÜ
 • AS Baltic Agro
 • Scandagra Eesti AS
 • Erki Oidermaa FIE
 • Eesti Taimekasvatuse Instituut
 • Oilseeds Trade AS

vt kontakte Seemneliidu liikmete nimekirjast

Kaitsealuse sordi esindaja või -omaniku nõudmisel on põllumajandustootjal kohustus esitada andmed vastava sordi OTS-seemne kasutamise kohta. Eesti Seemneliidu kaudu saab deklareerida eelpoolnimetatud sordiesindajate sortide OTS-seemne kasutamise üheaegselt.

 

 • Soovitame seemet uuendada sertifitseeritud seemne vastu vähemalt iga 3 aasta tagant, kuid oma toodetud seemet analüüsida igal aastal!