Oma toodetud seeme

 • Sordikaitse
Sort on intellektuaalne omand, millele rakenduvad sordikaitse reeglid. Kaitsealuse sordi paljundamine on üksnes sordiomanikule või -esindajale kuuluv õigus. Vastavalt seadustele ja õigusaktidele kehtivad siinjuures põllumeest soodustavad erandid:

-litsentsitasu maksmisel on Eesti põllumajandustootjal õigus kasutada oma ettevõttes järgmiste taimeliikide kaitsealuste sortide oma toodetud seemneid:

 • Teraviljad: harilik kaer, harilik oder, harilik rukis, tritikale, harilik nisu;
 • Õli- ja kiukultuurid: raps, rüps, harilik lina;
 • Kartul
 • Söödakultuurid: kikerhernes, kollane lupiin, harilik lutsern, põldhernes, põlduba, suvivikk.
Oma toodetud seeme (OTS) on ettevõtja enda poolt kasvatatud seeme või paljundusmaterjal, mida ta kasutab järgnevalt oma ettevõttes põllumajandussaaduste kasvatamiseks.
OTS-seemet võib toota ainult nimekirjas toodud kultuuridest ning makstes külvatud seemne eest sordiomanikule litsentsitasu (OTS-tasu).

 

 • OTS-tasu määrad
OTS-tasu määrad on pindalapõhised ning kujunevad TPSK seaduses ning EL määruses ette antud põhimõtteid arvestades.
Tera- ja kaunvili 2,60 EUR/ha
Raps jm õlikultuurid 5,80 EUR/ha
Kartul 25,60 EUR/ha
Lutsern 3,50 EUR/ha
 • Kaitsealused sordid ja OTS-tasude kogumine
MTÜ Eesti Seemneliit koondab seemnetootjaid ning sordiesindajaid Eestis. Seemneliitu kuuluvate sordiesindajate eest kogub OTS-seemne kasutamise infot ning OTS-tasusid volituse alusel Seemneliit.
Need sordiesindajad on:
 • Agrotrade OÜ
 • Asat OÜ
 • Avispeamees OÜ
 • AS Baltic Agro
 • Scandagra Eesti AS
 • Erki Oidermaa FIE
 • Eesti Taimekasvatuse Instituut
 • Oilseeds Trade AS

vt kontakte Seemneliidu liikmete nimekirjast

Kaitsealuse sordi esindaja või -omaniku nõudmisel on põllumajandustootjal kohustus esitada andmed vastava sordi OTS-seemne kasutamise kohta. Eesti Seemneliidu kaudu saab deklareerida eelpoolnimetatud sordiesindajate sortide OTS-seemne kasutamise korraga.
Kaitsealuste sortide nimekiri, mille oma toodetud seemne kasutamise info ning OTS-tasu kogumisega tegeleb Seemneliit, avaneb SIIT
 • Soovitame seemet uuendada vähemalt iga 3 aasta tagant, kuid oma toodetud seemet analüüsida igal aastal!